rus   ukr   ell   eng
         
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα

Γενικές πληροφορίες

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας είναι ένα κέντρο ανάπτυξης Ελληνισμού και φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνικών μειονοτήτων της Ουκρανίας

 

Χάρη στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του ’80 και την προοδευτική νομοθετική πολιτική της δεκαετίας του ’90, στην Ουκρανία, οι εθνικές μειονότητες είχαν την ευκαιρία για τη δραστηριοποίησή τους και την υλοποίηση των επιθυμιών τους. Έχοντας την υποστήριξη των κρατικών αρχών της Ουκρανίας και των ιστορικών πατρίδων, και, το βασικότερο, χάρη στην αφοσιωμένη εργασία εθελοντών-πατριωτών, εκπαιδευτικών, ζωγράφων, ποιητών και καλλιτεχνών, οι ομογενειακές οργανώσεις πραγματοποιούν ένα σημαντικό έργο ενοποίησης των ομογενών, της αναβίωσης και της προώθησης της μητρικής γλώσσας, της πολιτισμικής ετερότητας και των παραδόσεων. Σήμερα, με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Ελλήνων στην Ουκρανία ασχολούνται οι 104 Σύλλογοι στους 20 Νομούς της Ουκρανίας, οι οποίοι από το 1995 συνενώθηκαν στην Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας (ΟΕΣΟ), στην οργάνωση η οποία είναι μέλος μιας σειράς ενώσεων των εθνικών μειονοτήτων της Ουκρανίας, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντιακού Ελληνισμού και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

Ανάμεσα στις πιο επίκαιρες αποστολές, που έχει αναλάβει η Ομοσπονδία, είναι οι εξής: Η ενοποίηση των αποδήμων Ελλήνων, η λειτουργία των ελληνικών συλλόγων ως τοπικά κέντρα και προπύργια του Ελληνισμού για την οργάνωση εκμάθησης της γλώσσας, αναγέννησης της πολιτισμικής ετερότητας, των παραδόσεων και εθίμων. Η διατήρηση της Διασποράς και η ενίσχυση των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Η ανάπτυξη της φιλίας και συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η δημιουργία συνθηκών για τον εντοπισμό και τη στήριξη της ταλαντούχας νεολαίας ως εγγύηση για το μέλλον της κουλτούρας των Ελλήνων στην Ουκρανία. 

Η εξασφάλιση της ένταξης του πρωτογενούς ελληνικού πολιτισμού στην πολυεθνική κουλτούρα του Ουκρανικού λαού με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης, της συμφωνίας και της αρμονίας στην κοινωνία. Η ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρχές όλων των βαθμίδων και προσέλκυση σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικο-οικονομικά προγράμματα της ΟΕΣΟ των εκπροσώπων πολλών εθνικοτήτων στην Ουκρανία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από την ΟΕΣΟ στη μείωση των μεταναστευτικών τάσεων των συμπατριωτών. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται πρόγραμμα της διατήρησης της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία. Όμως, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εθνική πολιτική για μειονότητες. Δυστυχώς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από το 2000 η πολιτική αυτή δεν έχει μείνει στάσιμη. Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν τροποποιείται παρ’ όλες τις προτάσεις των μειονοτικών οργανώσεων και τα συμπεράσματα των σχετικών φόρουμ.

_______________

Προτσένκο Αλεξάνδρα

 

 

 Με την αρχή των δημοκρατικών αναδιοργανώσεων στην Ουκρανία η κα Προτσένκο ήταν στις αρχές της αναγέννησης του ελληνικού εθνικού κινήματος στην Αζοφική.

1993-1995 ήταν Πρόεδρος συλλόγου Ελλήνων της Μαριούπολης.

Από τον Απρίλη του 1995 είναι Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας. Από τότε η Ομοσπονδία έγινε δυνατή κοινωνική ένωση, που έχει κύρος και αναγνώριση στην Ουκρανία, Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Το 1995 και το 1999 εκλέχθει γραμματέας του ΣΑΕ.

Από το Δεκέμβριο του 2000 μέχρι το Δεκέμβριο 2003 ήταν μέλος συντονιστικού συμβουλίου ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης.

 Είναι μέλος συμβουλίου εκπροσώπων κοινωνικών ενώσεων εθνικών μειονοτήτων του γραφείου Προέδρου της Ουκρανίας και Αναπληρωτής Προέδρου του Συμβουλίου Προέδρων ουκρανικών οργανώσεων εθνικών μειονοτήτων κρατικής επιτροπής στα θέματα εθνοτήτων της Ουκρανίας. Από την ημέρα της εκλογής της στην θέση του Προέδρου της Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας έκανε και κάνει πάρα πολλά για την ανάπτυξη της εθνικής αυτοσυνείδησης των Ελλήνων, για την εκλαΐκευση των επιτεύξεων του παγκοσμίου ελληνισμού, για την εισαγωγή εθνικής εκπαίδευσης, για την διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, των ηθών και παραδόσεων, για την εξέταση των κοινωνικών προβλημάτων των ομογενών.

Το 2000 βραβεύτηκε με τιμής ένεκεν του Προέδρου της Ουκρανίας για την προσωπική συμβολή στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ουκρανικού κράτους.

Το 2002-2003 βραβεύτηκε με παράσημο Ουκρανικής ορθόδοξης εκκλησίας της Αγίας Άννας Δ΄ βαθμού και της Αγίας Βαρβάρας.

Το 2001 βραβεύτηκε με διεθνές δίπλωμα “Χρυσή φόρτωνα”.

Για την σημαντική προσωπική συμβολή στην ανάπτυξη και την εθνικό-πολιτιστική ανάπτυξη του έθνους, για την αποτελεσματική πραγματοποίηση των πολιτιστικό-εκπαιδευτικών και πολιτικών προγραμμάτων, για την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών της Ουκρανίας το 2005 η κα Προτσένκο βραβεύτηκε με παράσημο της Δούκισσας Όλγας Γ.΄ βαθμού. Το 2007 για την σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ουκρανίας βράβευσε την κα Προτσένκο με επίτιμο σήμα “Βασίλιι Σουχομλίνσκιι”.

Επίσης βραβεύτηκε από τον Μητροπολίτη Χριστόδουλο, από τον Δήμο Αθηνών,  Δήμο Θεσσαλονίκης,  Δήμο Νεάπολης.

 


Warning: imagepng(): Unable to open './images/captcha/13612faa044b5c518c0b16dadf5ce45a.png' for writing: Permission denied in /var/www/html/greeks.ua/library/Zend/Captcha/Image.php on line 557

Назад

 

 
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα© Έλληνες της Ουκρανίας, 2008 - 2015 Νομική πληροφορία και προϋποθέσεις χρήσης Περί Πύλης