rus   ukr   ell   eng
         
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα


   Ακουστική εκδοχή(3,66 MB, MP3)Ελληνικοί σύλλογοι της Ουκρανίας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мемориальному комплексу в Ялте быть!

Ялта – гостеприимный поселок на берегу Азовского моря, который славится своей историей, любовью к народным традициям и умением беречь и бережно хранить историческую память, в том числе и о трагических событиях, коснувшихся его жителей. Как пишет руководитель проекта «Греческий мартиролог» Иван Джуха, репрессии против греков СССР в 30-50 гг. XX в., являясь составной частью политики террора советского государства против собственного народа, привели к колоссальным человеческим потерям среди греческого населения, практическому уничтожению его национально-культурных институтов – греческих школ, театров, издательств. Все эти деяния властей в отношении греков имели все признаки геноцида. Репрессии затронули практически каждую греческую семью. Нередкими были случаи, когда полностью уничтожался весь род – от малолетних детей до глубоких стариков. Потери, понесенные греками в годы правления коммунистического режима, значительно превышают потери, понесенные ими в годы Великой Отечественной войны.

Не обошли стороной репрессии и Ялту. Для того чтобы память о тех трагических событиях не стерлась, инициативная группа из жителей Ялты и Першотравневого района решила установить в центре поселка, на входе аллеи Славы, Мемориальный комплекс.

Данный комплекс будет посвящен репрессированным, расстрелянным 220 жителям села в период с декабря 1937 по март 1938 года. Поддержала идею инициативной группы председатель Федерации греческих обществ Украины Александра Ивановна Проценко-Пичаджи. И был начат сбор средств на строительство мемориала. Первым откликнулся на нашу инициативу патриот, меценат, житель с.Юрьевка В.В. Цыбалов, перечисливший 8.000 грн., что по курсу доллара на тот момент составляло 1.000 долларов. Также оказали помощь уроженцы п.Ялта С.И. Мануилов (5000 грн), И.П. Белоконь (5.000 грн), жители п.Ялта А.К. Вения (1000 грн), Ф.В. Джелали (1000 грн), Г.И. Белый (1000 грн), Д.Д. Закружный (500 грн), Л.Н. Пахниц (100 грн и 200 метров арматуры).  Федерация греческих обществ Украины  организационно помогла в создании проекта комплекса. Потратили личное время и средства на организацию данного проекта греки-казаки, жители п.Ялта: наказной атаман Греческого Азовского Казачества В.Г. Шурда, начальник штаба ГАК Г.И. Луценко, Атаман округа Н.Д. Папаценко, заместители Атамана округа Н.Ф. Евангелистов и Д.В. Клименко.

Мраморные плиты с надписями будут готовы к концу марта 2015 года. Открытие памятника при поддержке общественности запланировано на май-июнь этого года.

Инициативная группа обращается ко всем жителям Ялтинского поссовета, к выходцам из п.Ялта, к родственникам репрессированных, расстрелянных жителей п.Ялта с просьбой принять посильное участие в возведении данного мемориального комплекса. Средства можно перечислять на расчетный счет с пометкой

«На строительство мемориального комплекса в п. Ялта»: Филиал Донецкая ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 335106 ОКПО 2488118396 расчетный счет 26001500416568.

Всех тех, кто хочет лично поучаствовать в строительстве комплекса или помочь стройматериалами, просим обращаться к Владимиру Георгиевичу Шурде (п.Ялта) по телефонам 068 77 98 098 и 066 291 4041.

Василий ХАРАБУГА,

руководитель проекта.


Warning: imagepng(): Unable to open './images/captcha/e27d02be1f7cd960bb68d8104eb5aadc.png' for writing: Permission denied in /var/www/html/greeks.ua/library/Zend/Captcha/Image.php on line 557

Назад

 


Международный еженедельник на русском языке

 
 • Αρχική
 •  
 • Ιστορία
 •  
 • Πολιτισμός
 •  
 • Πύλη Επιχειρήσεων
 •  
 • Ακίνητα
 •  
 • Κατάστημα© Έλληνες της Ουκρανίας, 2008 - 2015 Νομική πληροφορία και προϋποθέσεις χρήσης Περί Πύλης